Kinderpsychologie

Waarom?

Het grootbrengen van kinderen is niet altijd eenvoudig. Soms zijn er zorgen. Meestal gaan die zorgen ook weer voorbij. Soms blijven de zorgen echter hangen. Soms is er druk van de omgeving dat er dingen moeten veranderen. Soms geeft je kind aan dat het zich niet goed in zijn of haar vel voelt. Soms zie je zelf door de bomen het bos niet meer. Op die momenten is het oké om hulp te vragen. Je hoeft er immers niet alleen voor te staan, ook niet in de zorg voor je kind. Eén van de hulpbronnen die je kan inschakelen is een psycholoog. Samen proberen we een duidelijke kijk te krijgen op de zorgen. We gaan op zoek naar mogelijke valkuilen en trachten manieren te zoeken om deze kuilen minder diep te maken. We gaan ook op zoek naar aanwezige sterktes en mogelijkheden en we zoeken manieren om ze te versterken.Hieronder zijn enkele voorbeelden van zorgen waarvoor je bij mij terecht kan:

  • ontwikkelingsmoeilijkheden (bijvoorbeeld: ASS, AD(H)D, ...) 
  • sociaal-emotionele problemen (bijvoorbeeld: laag zelfvertrouwen, het uiten van gevoelens, ...) 
  • angsten 
  • pestproblematiek
  • verwerking (v)echtscheiding/trauma/... 
  • psychosomatische klachten
  • stemmingsproblemen (piekeren, negatieve gedachten en gevoelens, ...) 
  • gedragsproblemen
  • opvoedingsvragen
  • ... 

Verder kan je bij mij ook terecht voor een diagnostisch onderzoek (bijvoorbeeld: intelligentie-onderzoek, geheugen, aandacht en concentratie, ...)