Logopedie

Leerproblemen

Dyslexie
Dyscalculie
Dysorthografie

Taal-, spraak- en stemproblemen

Neurogene stoornissen

In onze praktijk kan u terecht voor volgende logopedische problemen:

  • articulatieproblemen (lispelen, niet kunnen uitspreken van bepaalde klanken)
  • taalproblemendyslexie (lezen)
  • dyscalculie (rekenen)
  • dysorthografie (spelling)
  • stemproblemengehoorneurogene problemen zoals afasie 

Deze problemen komen vaak voor in combinatie met ADHD, ADD & ASS.

De sessies gaan door in de praktijk of op school (indien mogelijk).