Typ10

Wie op een juiste manier leert werken op een computer, ontwikkelt op termijn een fijnere motoriek. Blind typen is hiervoor een uitstekend hulpmiddel. Op deze manier krijgen kinderen die moeilijkheden hebben met schrijven omwille van fijnmotorische problemen, dyspraxie of dyslexie de kans om deze motoriek beter te ontwikkelen.

Een minder ontwikkelde fijne motoriek hangt samen met handvaardigheidsproblemen, hetgeen zich in de praktijk vertaalt naar problemen bij bijvoorbeeld het schrijven, tekenen, knippen, typen, …
Enerzijds is het voor deze kinderen moeilijker om te leren typen, aangezien typen bestaat uit een geheel van kleine en aparte fijnmotorische handelingen die elkaar vlot moeten opvolgen.

Maar juist omdat deze kinderen vaak langzaam en onnauwkeurig schrijven, kan anderzijds het typen voor deze kinderen van groot belang zijn. Op deze manier is het voor hen immers mogelijk om een grotere hoeveelheid schrijfopdrachten te verwerken of om een taak af te leveren die er netjes moet uitzien.

Vanuit het oogpunt om voor deze doelgroepen een bijdrage te kunnen leveren ontstond er een unieke aanpak om deze blind te leren typen, “TypTien©” genaamd, zelf bedacht door onze kinderen !

Bron: www.typtien.be