ASS

(Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren". Gratis te downloaden op www.letop.be)

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Mogelijk zwakke kanten:

Taal en communicatie

 • figuurlijke taal letterlijk nemen
 • geen, weinig, of net té opdringerig oogcontact
 • kunnen moeilijk adequaat contact onderhouden met leeftijdgenoten in ongestructureerde situaties als speeltijd
 • verstaan non-verbale signalen en lichaamstaal onvoldoende
Leerstofverwerking

 • abstracte termen en regeltoepassing in wiskunde of talen
 • hoofd- en bijzaken onderscheiden
 • onthouden moeilijker wat hen niet interesseert
 • weerstand tegen repetitieve opdrachten
Groepswerk en keuzeactiviteiten

 • kunnen moeilijk kiezen
 • moeite om rekening te houden met de groep
Organisatie en handigheid

 • zelf moeilijk een ‘stappenplan’ bedenken of stappenplannen maken die (te) veel tijd en energie kosten
 • zwakke visueel-ruimtelijke structuur
 • traag en onhandig
Aandacht en concentratie

 • snel zintuiglijk overprikkeld, zich dan volledig kunnen afsluiten
 • overgevoelig voor geluiden
 • zelf storend geluid produceren in stresssituaties
 • traag werktempo
Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

 • moeilijkheden met overgangen en veranderingen
 • last van onvoorziene en ongeplande situaties

Mogelijk sterke kanten:

Taal en communicatie

 • goed in woordspelletjes
 • vaak geestig en onderhoudend
 • uitzonderlijk geheugen voor feitjes, details, cijfers, data, namen, …
 • volgen graag regels, houden van afspraken
 • lezen graag fantasierijke verhalen
 • denken rechtlijning
 • goed in gebruiken van visuele communicatie als beeldtaal, op maat gedetailleerde agenda’s, stappenplannen, …
Leerstofverwerking

 • denken rechtlijning
 • onthouden gemakkelijk zinnen en moeilijke woorden, zelfs na één keer horen
 • gemakkelijk nieuwe woorden leren, ook in vreemde talen
 • sterk geheugen voor details
 • interesse voor logische onderwerpen en computers
Piekvaardigheden

 • sterk georiënteerd op eigen interessegebieden, daarin uitzonderlijk presteren
 • bijzonder talent in muziek (absoluut gehoor) of tekenen (drie-dimensionele voorstelling en sterke detailwaarneming)
Sociaal-emotioneel

 • sterk geheugen voor details
 • erg loyaal
 • sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • grote psychologische woordenschat

Wat moet je vooral doen en wat niet?

Do's

Voor de communicatie

 • trek eerst aandacht.
 • laat afwerken waarmee hij of zij bezig.
 • zorg dat het kind je kan zien .
 • spreek het kind persoonlijk aan als een klassikale of groepsinstructie niet door hem of haar opgevolgd wordt.
Talige communicatie

 • gebruik weinig woorden, korte zinnen.
 • geef eenduidige opdrachten.
 • vul figuurlijk taalgebruik aan met de letterlijke betekenis. ‘Was je handen in het toilet, dus aan de wastafel bij de toiletten. ‘
 • gebruik concrete taal, dus taal waarbij je een beeld kunt zien.
 • vertraag je communicatiesnelheid.
 • geef bedenktijd; indien ze na een tijdje niet reageren, herhaal dan letterlijk je boodschap.
Structuur in communicatie

 • gebruik visuele hulpmiddelen zoals pictogrammen, tekeningen, dagplanning, weekschema,…
 • gebruik stappenplannen en checklijsten voor complexe taken die weerkeren.
 • spreek concreet af hoe het kind om hulp vraagt, bijvoorbeeld vinger opsteken, kaart met ‘help’ opsteken, …
Organisatie van klasactiviteiten

 • organiseer individueel werk tijdens groepswerk
 • ('working apart together'-systeem) en/of duidelijke (liefst gevisualiseerde) rolverdeling.
 • geef eigen hoekje voor materiaal.
 • plaats in de klas van waaruit overzicht mogelijk is of met weinig prikkels.
Sociale activiteiten/omgeving

 • stel een buddy of een vriendgroep aan.
 • bied een afkoelplekje.
 • duid persoon aan die de leerling kan aanspreken bij conflicten.
 • structureer de speeltijd

Vakken die problemen kunnen geven:

Talen: opdrachten niet verstaan, moeite met spraakkunst

Rekenen/wiskunde: moeite met nieuwe leerstof en algoritmen

Plastische en lich. opvoeding, muziek: weinig verbeelding, nood aan extra structuur

Examens en toetsen: blokkeren, de helft niet oplossen, psychosomatische klachten