ADHD

(Overgenomen uit map Leerzorg: "Eerste hulp bij leerstoornissen en problemen bij het leren". Gratis te downloaden op www.letop.be)

Deze leerlingen kunnen opvallen door…

Mogelijk zwakke kanten:

aandachtstekort
 • verstrooidheidfouten, onvoldoende aandacht voor details
 • moeite om aandacht bij taken of spel te houden
 • niet lijken te luisteren
 • aanwijzingen niet opvolgen
 • er niet in slagen werk af te maken of verplichtingen na te komen
 • moeite met het organiseren van taken en activiteiten
 • vermijden van taken die een langdurige geestelijke inspanning vereisen
 • afgeleid worden door allerlei onbelangrijke dingen
 • vaak dingen kwijtraken
 • vergeetachtig bij dagelijkse bezigheden
hyperactiviteit
 • onrustig bewegen met handen en voeten, wiebelen
 • opstaan of rondlopen wanneer dat niet past
 • moeilijk rustig spelen of zich bezig houden met ontspannende activiteiten
 • vaak ‘in de weer’ of ‘draaft maar door’
 • aan één stuk door praten
impulsiviteit
 • antwoorden voordat de vragen afgemaakt zijn
 • moeite om op zijn/haar beurt te wachten
 • bezigheden van anderen verstoren, zich opdringen
 • zich in gevaarlijke situaties storten
kennisopbouw
 • onvoldoende kennis opbouwen (vooral gevolgen voor Frans en wiskunde)

Mogelijk sterke kanten:

gedreven en enthousiast
 • kunnen zich ‘volledig op iets storten’
 • kunnen ‘er echt voor gaan’
goede entertainers
 • creatief
 • vaak echte spraakwatervallen
 • spreken ‘met heel hun lichaam’
nemen vlot contact
 • niet verlegen
 • durven in een nieuwe situatie zonder aarzelen anderen aanspreken
veel energie en uithoudingsvermogen
 • veel fysieke kracht
 • niet snel moe bij sport en spel
hoog tempo
 • snel werktempo
 • snel van activiteit wisselen

Wat moet je vooral doen en wat niet?

Do's

accepteren

 • Moedig de leerling aan als hij/zij het goed doet.
 • Toon dat je het positieve ook opmerkt.
stimuleren en begeleiden

 • Geef korte en duidelijke instructies.
 • Geef niet teveel, maar duidelijke regels.
 • Maak oogcontact en geef directe feedback.
 • Werk met beloningskaarten.
 • Geef één opdracht tegelijk.
 • Schrijf agenda of rooster met werkplanning/ activiteiten op bord.
 • Voorzie activiteiten voor dode momenten.
 • Beperk de hoeveelheid prikkels. Alleen strikt nodige materiaal op bank, bijvoorbeeld: ‘bij taalvakken geen passer en geodriehoek op de bank’.
 • Maak een duidelijk bordschema.
 • Sta af en toe activiteit toe: even rondje lopen, iets wegbrengen.
 • Structureer de leerstof en het leergedrag.
 • Leer kernwoorden markeren. Vat de hoofdzaken samen.
compenseren

 • Laat de leerling een oorbeschermer dragen bij toetsen en taken.
 • Laat de leerling gebruik maken van het klasmateriaal (passer, atlas …) als hij/zij weer iets vergeten is (met meerdere leerlingen hetzelfde materiaal gebruiken nodigt uit tot spelen en praten).
 • Voorzie een perforator en een nietjesmachine in de klas, zodat losse bladeren dadelijk kunnen geordend worden.

Dont's

begeleiding en aanpak

 • Steeds dezelfde/gelijkaardige opdrachten geven (dit wordt voor deze leerlingen heel snel saai).
 • Onverwachte activiteiten.
 • Complexe opdrachten.
 • Het ene moment dingen toestaan en het andere weer niet.
straffen

 • Uitgestelde straffen geven (de leerling ziet het verband niet met zijn/ haar gedrag).
 • Schrijfstraffen geven (hij/zij werkt eindeloos aan een schrijftaak).
 • Zware sancties als de leerling weer eens iets vergeten is.
 • Boos worden. Wel: uitleg over gewenst gedrag.
materiaal

 • Teksten met onoverzichtelijke lay-out.
 • Cursussen op veel losse bladen en in verschillende mappen.