Dysorthografie

Dysorthografie is sterk verwant met dyslexie. Beide stoornissen komen ook vaak samen voor. Bij kinderen met dysorthografie doen zich ernstige problemen voor op het gebied van spelling. Dit wil zeggen het correct kunnen analyseren van hoorwoorden, het niet kunnen memoriseren van onthoudwoorden (ei/ij, au/ou, ...) en het kunnen toepassen van spellingsregels (vb. werkwoordsvervoegingen).