Articulatie

Fonetische articulatiestoornis

Hier gaat het over het technische aspect van een klank. Het kind heeft moeite met de motorische uitvoering van de klank en maakt deze steeds op dezelfde manier fout. Een vaak gehoorde fout is het lispelen (/s/ die tussen de tanden geplaatst wordt)

Hier moet geleerd worden waar de klank geproduceerd moet worden.

Fonologische articulatiestoornis

Een kind met een fonologische articulatiestoornis heeft moeite met het onderscheiden van klanken. Het kind maakt foutieve keuzes in de
eigenschappen of de plaats van de klank.

  • Klanken die vooraan gearticuleerd worden, worden achteraan gearticuleerd (bv. /k/ ipv /t/
  • Omgekeerd (bv. /t/ ipv /k/
  • Klanken die lang aangehouden moeten worden, worden kort gemaakt (bv. /p/ ipv /m/, /t/ ipv /s/)

OMFT

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden. De nomenclatuur logopedie vermeldt hier: veelvuldige functionele stoornissen in het raam van een interceptieve orthodontische behandeling.