Sofie Van den Eynde


Sofie Van den Eynde

Sofie is logopediste en ondersteuner type 7 dysfasie, ASS & type 4. Zij heeft ervaring met het behandelen van kinderen &  jongeren met leer-,  spraak-, gehoor- en taalproblemen. Ervaring met jonge kinderen en kinderen, ASS en ADHD.
Sofie geeft typ10 lesjes.

Contact: [email protected], 016/43.72.14 of 0496/68.45.91

Eva De Becker

Eva is logopediste. Zij heeft ervaring met het behandelen van kinderen met leer-, spraak- en taalproblemen. Ervaring met ASS. Eva volgde de opleiding OMFT.

Contact: [email protected],  016/43.72.14


Lien Wiame

Lien is logopediste en studeerde na deze opleiding ook bij voor leerkracht lager onderwijs. Ze heeft ervaring met het behandelen van kinderen met taal-, spraak- en leerproblemen. Verder heeft ze ervaring met ASS en ADHD.

Contact: [email protected], of 016/43.72.14Maud Parys

Maud is logopediste. Zij heeft ervaring met het behandelen van kinderen met leer-, spraak- en taalproblemen evenals volwassenen met neurogene problemen.
Maud geeft typ10 lesjes.

Daarnaast werkt zij ook als talentencoach.

Contact: [email protected], of 016/43.72.14


Lize-Lore De Vleesschauwer

Lize-Lore is logopediste. Ze heeft ervaring met taal-, articulatie-, en leerproblemen bij kleuters en lagereschoolkinderen. Daarnaast heeft ze ervaring met ASS en ADHD.

Contact: [email protected] of 016/43.72.14Sarah Valvekens

Sarah is logopediste en ondersteuner type 7 dysfasie. Zij studeerde na haar opleiding ook bij voor leerkracht secundair onderwijs. Zij heeft ervaring met het behandelen van kinderen en jongeren met leer- spraak- en taalproblemen.
Sarah rondde in  2022  het postgraduaat meertaligheid af. Dit is een meerwaarde bij de diagnostiek en behandeling van meertalig opgevoede kinderen.

Contact: [email protected] of 016/43.72.14


Helena Van Hoof

In 2016 rondde ik mijn opleiding tot klinisch psycholoog aan de Katholieke Universiteit van Leuven af. Ik ben als psycholoog erkend door de Psychologencommissie en ben hierdoor gebonden aan de deontologische code. Hieronder valt ook het beroepsgeheim. Mijn erkenningsnummer is 922116355. 

Contact: [email protected], 016/43.72.14 &  GSM: 0468/30.95.85